Monika är en superhjälte inom företagsekonomi, redovisning, företagsstrukturer och analyser.
Med hennes vakande hand över alla projekt blir vi effektivare, noggrannare och mycket tydligare.